Som domännamnsinnehavare behöver du läsa igenom de nya Registreringsvillkoren men du behöver inte göra något för att behålla ditt domännamn, din domännamnsregistrering påverkas inte.

För dig som har ett eller flera .se-domännamn eller .nu-domännamn innebär ändringen att den nu gällande versionen av Registreringsvillkoren gäller till och med den 2 juni 2024. Den 3 juni 2024 ersätts nu gällande version av Registreringsvillkoren med de nya Registreringsvillkoren som därefter gäller för samtliga innehavare oavsett registreringsdatum.

Om du registrerar ett nytt domännamn under tiden fram till och med den 2 juni 2024 gäller nu gällande version av Registreringsvillkoren. De nya Registreringsvillkoren gäller från och med 3 juni 2024 för samtliga innehavare oavsett registreringsdatum.

Befintliga och ändrade Registreringsvillkor finns publicerade på https://internetstiftelsen.se/domaner/registrera-ett-domannamn/villkor-och-regler-for-se-och-nu-domaner/

De förändringar som gjorts är sammanfattningsvis följande.

Ändringar i registreringsvillkoren för båda toppdomänerna .se och .nu:

  • Nyregistrering: tillägg i punkt 5.1.1.2 om att ett domännamn som nyregistrerats kan komma att hållas i deaktivering om det föreligger brist i kravet på fullständiga och korrekta uppgifter om innehavaren. Att domännamnet hålls i deaktivering innebär att det inte kommer kunna nås på internet.
  • Deaktivering: tydliggörande i punkterna 6.1.1 och 6.1.2 att ett meddelande till en innehavare om deaktivering, vid brist i kravet på fullständiga och korrekta innehava uppgifter, inte enbart kan komma från Internetstiftelsen utan även från relevant registrar.

Ändring i registreringsvillkor enbart för toppdomänen .nu (gäller redan för .se):

  • Innehavaruppgifter för .nu: ändring i punkt 4.1.1 som innebär att utländska innehavare ska lämna uppgift om sådan utländsk identitetsbeteckning som kan anses motsvara svenskt organisationsnummer respektive personnummer. Reviderat villkor är samma som redan gäller enligt registreringsvillkoren för toppdomänen .se.


Monday, May 6, 2024

«Tillbaka

Powered by WHMCompleteSolution